“Vanuit onze warme en groene schoolvisie waarbij zorg voor onszelf en onze omgeving in de breedste zin geïnterpreteerd kan worden, willen wij preventief inzetten op het ontwikkelen van sociaal emotionele intelligentie bij onze kinderen. We willen hen daarmee mentale veerkracht geven en laten schitteren als gelukkige mensen.

Geluk betekent voor ons meer dan elke dag vrolijk zijn. We leren omgaan met teleurstellingen, falen en verdriet. We leren werken aan zelfzorg én zorg voor anderen. Dit jaar verwerken we dit in ons jaarproject “Een zoen voor groen”.

Actief groen

Onze groene visie is gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Bewegen is een noodzaak voor een goed leerproces. Onze hersenen zijn gebouwd om maximaal te leren tijdens spelen in het groen. Wat een geluk dat De Grassprietjes kunnen genieten van een heerlijk groen en heuvelachtige schooldomein.

Een natuurrijke omgeving is gezond

Natuur heeft invloed op het mentaal welbevinden en kan zorgen voor:

  • Minder piekeren en stress

Natuur maakt blij. Buiten kunnen kinderen meer hun gang gaan en vrijer bewegen. Dat is goed tegen de stress. De hartslag, bloeddruk en spierspanning dalen in een natuurrijke omgeving.

  • Meer positieve emoties

Omdat het leren tijdens buitenlessen vaak actiever verloopt, evolueren het kritisch denken, de besluitvorming en het probleemoplossend denken positief. Buiten zijn, biedt kansen tot onderzoekend leren en wat je ervaart, onthoud je beter.

  • Goed voor je creativiteit

Buiten leren biedt extra mogelijkheden tot het zelf verzinnen van spelletjes zonder inmenging van volwassenen. Geen voorgekauwd speelgoed, maar zelf aan de slag in het bos en op de speelweide. Fantasie en creativiteit zijn belangrijke bouwstenen voor probleemoplossend denken.

  • Betere sociale ontwikkeling van kinderen

Door samen levensechte uitdagingen aan te gaan, ontwikkelen leerlingen sociale vaardigheden en waarden. Ze leren om te gaan met rolverdelingen, leren samenwerken en ontwikkelen doorzettingsvermogen. Ze ervaren hoe ze effectief kunnen communiceren en onderling goede relaties kunnen vormen.

  • Meer respect voor onze natuur

Kinderen en jongeren die veel tijd doorbrengen in de natuur, ontwikkelen een sterkere natuurbetrokkenheid. Ze dragen beter zorg voor de natuur.

  • Betere prestaties

Kinderen die buiten hebben gespeeld, gedragen zich rustiger in de klas en zijn taakgerichter. Dankzij beweegmomenten in een zuurstofrijke omgeving, presteren ze beter in de les.

 

 

 

 

Contact info